Energija Plus d.o.o. si prizadeva k izboljšanju točnosti napovedi odjema in s tem čim bolj približati realizaciji dejanske porabe električne energije. Na napovedovanje odjema naše podbilančne skupine vplivajo seštevki diagramov odjema vseh kupcev, bistven vpliv pa imajo večji kupci, ki poznajo svoje poslovne procese. Vse porabljene količine, ki se razlikujejo od pogodbenih, povečanih oz. zmanjšanih za tolerančni pas, prodajalcu povzročajo tveganje, po kakšni ceni bo dodatno energijo na trgu kupil oz. odvečno prodal. Zaradi navedenega v pogodbah večjim kupcem količine električne energije omejujemo glede na potrjene predvidene letne potrebe po dobavi električne energije in jim obračunavamo odstopanja od pogodbenih oz.  napovedanih količin.
 
Kupci, ki imajo sklenjene pogodbe z dnevno, mesečno ali letno napovedjo imajo možnost v roku sporočati in spreminjati napovedi odjema električne energije v obliki dodatnega nakupa ali prodaje električne energije preko svojega skrbnika iz pogodbe. Skrbnik bo pripravil in uredil vse potrebno za nakup dodatnih oz. odprodajo odvečnih količin električne energije.

Ne pozabite:

  • Prosimo vas za posredovanje spremembe napovedi, v primeru mesečnega povečanja ali zmanjšanja porabe električne energije najkasneje do 20. dne v mesecu za naslednji mesec.
  • Iz vaše strani pričakujemo posredovanje napovedi, če ugotavljate, da bo poraba bistveno odstopala in da le-ta ni znotraj meje tolerančnega pasu. Ostale podrobnosti so opredeljene v pogodbi.
  • Predlagamo vam, da kontaktnim osebam po pogodbi posredujete spremembe napovedi porabe električne energije, kot tudi na e-mail naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

Ne pozabite pripisati:

  • novo napoved količin ločeno za VT, MT za mesec oz. leto,
  • kakšna je sprememba od pogodbenih količin za mesec oz. leto (ločeno za VT, MT, tako količinsko kot v odstotkih),
  • želim/ne želim skleniti aneks za spremenjeno napoved za mesec oz. leto.
Na vrh