Cene za dobavo el. energije za poslovne kupce (mali poslovni kupci in poslovni kupci)
po skupinah brez DDV in ostalih dajatev:
Tabela Hermina
 
Cenik dodatnih storitev
Ceniki prispevkov po Energetskem zakonu
Na vrh