Storitev je namenjena kupcem, ki jim električno energijo dobavlja Energija plus d.o.o. in imajo merilno mesto opremljeno z naprednim sistemskim števcem porabe električne energije, vključenim v sistem daljinskega zajema podatkov, ali pa se jim takšen števec vgradi na njihovo zahtevo. Hkrati morajo biti izpolnjeni tehnični in ostali potrebni pogoji za zagotavljanje četrturnih merilnih podatkov s strani pristojnega izvajalca GJS ODS.

Cena storitve velja za posamezno merilno mesto in je objavljena v veljavnem ceniku storitev Energija plus d.o.o.. Storitev se vključi in začne obračunavati v naslednjem mesecu po mesecu naročila storitve. Obveščanje o urni porabi električne energije za pretekli mesec lahko prejmete po elektronski pošti ali redni pošti v pisni obliki. Kupec lahko kadarkoli odpove to storitev. Ta storitev je predpogoj za nekatere druge storitve ali pakete oskrbe z električno energijo, ki jih omogoča napredno merjenje porabe.

Pogoj za aktiviranje storitve je izpolnjena in podpisana Pristopna izjava s pogoji.

Na vrh