Splošni pogoji uporabe portala eStoritve

Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe vsebin in storitev portala eStoritve (v nadaljevanju: eStoritve). Lastnik in upravljavec eStoritev je družba Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec).

1. Namen eStoritev

Upravljavec omogoča uporabo eStoritev vsem kupcem Energije plus d.o.o. (v nadaljevanju: uporabnik), in sicer na področju vnosa stanja števca za obračun po dejanski porabi, pregled porabe, računov in plačil. Z uporabo eStoritev uporabnik v celoti sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da jih v celoti pozna in se z njimi strinja ter se obenem zavezuje, da jih bo spoštoval.

 

2. Uporaba eStoritev

Uporabnik je potrošnik, kot ga opredeljuje vsakokrat veljavna zakonodaja, ki ureja področje varovanja potrošnikov.

Uporabnik lahko preko eStoritev izvaja/uporablja naslednje storitve:

 • Obračun električne energije/zemeljskega plina po dejanski porabi (prijava neakontacijskega obračuna)
 • Vpis stanja števca za obračun po dejanski porabi
 • Vpogled v tehnične podatke o merilnem mestu
 • Pregled izstavljenih računov, plačil in saldov na merilnem mestu
 • Izdelava informativnega obračuna električne energije/zemeljskega plinaza merilno mesto
 • Prijava na E-Račun in prejem računa na elektronski naslov
 • Pregled arhiva računov in plačil na merilnem mestu
 • Pregled porabe električne energije/zemeljski plin na merilnem mestu
 • Razpolaganje s tehničnimi podatki o merilnem mestu
 • Prijava v lojalnostni program Moj Plus

Uporabnik se pred prvo uporabo eStoritev strinja s Splošnimi pogoji uporabe portala eStoritev. Uporaba eStoritve v primeru nestrinjanja s pogoji ni mogoča.

 

3. Dolžnosti uporabnika

Uporabnik je dolžan navajati le resnične podatke. S sprejetjem splošnih pogojev pod materialno in kazensko odgovornostjo potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov.

Uporabnik je dolžan uporabljati eStoritve na način in v skladu s temi splošnimi pogoji ter veljavnimi predpisi. V primeru kršitve teh pogojev je uporabnik – kršitelj upravljavcu in tretjim osebam odgovoren za nastalo škodo, upravljavec ima v tem primeru vso pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo eStoritev in mu ukiniti uporabniški račun.  

Uporabnik je dolžan uporabljati eStoritve le za namene in na način, opredeljen v točki 1 in 2 teh splošnih pogojev.

 

4. Dolžnosti upravljavca

Upravljavec bo uporabnikom omogočal storitve, ki so opredeljene v točki 1 in 2 teh splošnih pogojev.

Upravljavec bo obdeloval podatke uporabnika v skladu z veljavno zakonodajo, podrobnejše informacije o tem kako upravljavec ravna z osebnimi podatki in pravicah uporabnika, so na voljo na spletnem naslovu http://www.energijaplus.si/images/PDF/Pravila_varstva_osebnih_podatkov.pdf.

 

5. Varstvo osebnih podatkov

Vrste osebnih podatkov:

S sprejetjem splošnih pogojev uporabe eStoritve uporabnik poda izrecno privolitev, da lahko upravljavec za potrebe izvajanja pogodbenega razmerja zbira in nadalje obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

 • uporabniško ime,
 • e-pošta,
 • polno ime (oz. vzdevek)
 • avtorizacijska koda merilnega mesta
 • davčna številka,
 • komunikacija preko kontaktnega obrazca
 • LOG podatki za reševanje tehničnih incidentov

Uporabljeni piškotki na portalu eStoritve so zgolj sistemski

ime

Namen

Trajanje

Posredovanje tretjim

Zahtevana privolitev

__ss

Sistem

1D

NE

NE

__ss_tk

Sistem

15L

NE

NE

__ss_referrer

Sistem

1h

NE

NE

23w8f5ojefk51

Sistem

2h

NE

NE

auth_tkt

Sistem prijava

Seja

NE

NE

auth_tkt

Sistem prijava

Seja

NE

NE

Namen obdelave:

Upravljavec bo prejete podatke uporabljal za namene:

 1. izmenjave podatkov pri sklepanju in izvajanju pogodbenega razmerja,
 2. komunikacije z uporabniki,
 3. sporočanje povratnih informacij,
 4. izboljšanje uporabniške izkušnje na spletni strani,

Upravljavec podatkov ne bo uporabljal za noben drug namen.

Rok hrambe:

Upravljavec bo podatke po prenehanja poslovnega razmerja z Energijo plus d.d. hranil skladno z zakonsko osnovo. V tem obdobju bo uporabniku omogočen dostop do njegovih zgodovinskih podatkov iz obdobja, ko je imel sklenjeno poslovno razmerje z Energijo plus d.d..

Pravice posameznika:

Uporabnik ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Prav tako lahko uporabnik kadarkoli zahteva popravek, omejitev uporabe ali izbris podatkov, zbranih pri uporabi eStoritev. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva omejitev uporabe ali izbris podatkov, zbranih pri uporabi eStoritev. Pri poslani zahtevi mora uporabnik navesti uporabniško ime in e-poštni naslov, ki ga uporablja pri uporabi eStoritev. Zahtevek se lahko poda na naslednje načine:

Varovanje osebnih podatkov:

Upravljavec zagotavlja, da bo prejete podatke uporabnika ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim osebam in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in pravili varstva osebnih podatkov, ki so dostopna na naslovu http://www.energijaplus.si/images/PDF/Pravila_varstva_osebnih_podatkov.pdf

 

6. Objava

Ti splošni pogoji so objavljeni in dostopni na spletnem naslovu www.energijaplus.si in na sedežu družbe (Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor) ter veljajo od 1.5.2020 do preklica.

Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev, če to zahtevajo tehnični, zakonski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

 

 

Splošni pogoji uporabe mobilne plikacije ePlus

Splošni pogoji opisujejo, določajo in urejajo pogoje uporabe vsebin in storitev portala eStoritve (v nadaljevanju: mobilne plikacije ePlus (v nadaljevanju ePlus). Lastnik in upravljavec ePlus je družba Energija plus d.o.o., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor (v nadaljevanju: upravljavec).

 

1. Namen ePlus

 Upravljavec omogoča uporabo ePlus vsem kupcem Energije plus d.o.o. (v nadaljevanju: uporabnik), in sicer na področju vnosa stanja števca za obračun po dejanski porabi, pregled porabe, računov in plačil. Z uporabo ePlus uporabnik v celoti sprejema te splošne pogoje in izjavlja, da jih v celoti pozna in se z njimi strinja ter se obenem zavezuje, da jih bo spoštoval.

 

2. Uporaba ePlus

Uporabnik je potrošnik, kot ga opredeljuje vsakokrat veljavna zakonodaja, ki ureja področje varovanja potrošnikov.

Uporabnik lahko preko ePlus izvaja/uporablja naslednje storitve:

 • Obračun električne energije/zemeljskega plina po dejanski porabi (prijava neakontacijskega obračuna)
 • Vpis stanja števca za obračun po dejanski porabi
 • Vpogled v tehnične podatke o merilnem mestu
 • Pregled izstavljenih računov, plačil in saldov na merilnem mestu
 • Izdelava informativnega obračuna električne energije/zemeljskega plinaza merilno mesto
 • Prijava na E-Račun in prejem računa na elektronski naslov
 • Pregled arhiva računov in plačil na merilnem mestu
 • Pregled porabe električne energije/zemeljski plin na merilnem mestu
 • Razpolaganje s tehničnimi podatki o merilnem mestu
 • Prijava v lojalnostni program Moj Plus

Uporabnik se pred prvo uporabo ePlus strinja s Splošnimi pogoji uporabe portala mobilne aplikacije ePlus. Uporaba eStoritve  v primeru nestrinjanja s pogoji ni mogoča.

 

3. Dolžnosti uporabnika

Uporabnik je dolžan navajati le resnične podatke. S sprejetjem splošnih pogojev pod materialno in kazensko odgovornostjo potrjuje resničnost vseh navedenih osebnih podatkov.

Uporabnik je dolžan uporabljati ePlus na način in v skladu s temi splošnimi pogoji ter veljavnimi predpisi. V primeru kršitve teh pogojev je uporabnik – kršitelj upravljavcu in tretjim osebam odgovoren za nastalo škodo, upravljavec ima v tem primeru vso pravico onemogočiti uporabniku nadaljnjo uporabo ePlus in mu ukiniti uporabniški račun.       

Uporabnik je dolžan uporabljati eStoritve in ePlus le za namene in na način, opredeljen v točki 1 in 2 teh splošnih pogojev.

 

4. Dolžnosti upravljavca

Upravljavec bo uporabnikom omogočal storitve, ki so opredeljene v točki 1 in 2 teh splošnih pogojev.

Upravljavec bo obdeloval podatke uporabnika v skladu z veljavno zakonodajo, podrobnejše informacije o tem kako upravljavec ravna z osebnimi podatki in pravicah uporabnika, so na voljo na spletnem naslovu http://www.energijaplus.si/images/PDF/Pravila_varstva_osebnih_podatkov.pdf.

 

5. Varstvo osebnih podatkov

Vrste osebnih podatkov:

S sprejetjem splošnih pogojev uporabe ePlus uporabnik poda izrecno privolitev, da lahko upravljavec za potrebe izvajanja pogodbenega razmerja zbira in nadalje obdeluje naslednje vrste osebnih podatkov:

 • uporabniško ime,
 • e-pošta,
 • polno ime (oz. vzdevek)
 • avtorizacijska koda merilnega mesta
 • davčna številka,
 • komunikacija preko kontaktnega obrazca
 • ID mobilne naprave
 • telefonska številka naprave

Namen obdelave:

Upravljavec bo prejete podatke uporabljal za namene:

 1. izmenjave podatkov pri sklepanju in izvajanju pogodbenega razmerja,
 2. komunikacije z uporabniki,
 3. sporočanje povratnih informacij,
 4. izboljšanje uporabniške izkušnje mobilne aplikacije,

Upravljavec podatkov ne bo uporabljal za noben drug namen.

Rok hrambe:

Upravljavec bo podatke po prenehanja poslovnega razmerja z Energijo plus d.d., hranil skladno z zakonsko osnovo. V tem obdobju bo uporabniku omogočen dostop do njegovih zgodovinskih podatkov iz obdobja, ko je imel sklenjeno poslovno razmerje z Energijo plus d.d..

Pravice posameznika:

Uporabnik ima pravico do seznanitve z lastnimi osebnimi podatki. Prav tako lahko uporabnik kadarkoli zahteva popravek, omejitev uporabe ali izbris podatkov, zbranih pri uporabi ePlus. Uporabnik lahko kadarkoli zahteva omejitev uporabe ali izbris podatkov, zbranih pri uporabi ePlus. Pri poslani zahtevi mora uporabnik navesti uporabniško ime in e-poštni naslov, ki ga uporablja pri uporabi ePlus. Zahtevek se lahko poda na naslednje načine:

Varovanje osebnih podatkov:

Upravljavec zagotavlja, da bo prejete podatke uporabnika ščitil pred nepooblaščenim razkritjem in posredovanjem nepooblaščenim osebam in sicer v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in pravili varstva osebnih podatkov, ki so dostopna na naslovu http://www.energijaplus.si/images/PDF/Pravila_varstva_osebnih_podatkov.pdf

 

6. Objava

Ti splošni pogoji so objavljeni in dostopni na spletnem naslovu www.energijaplus.si in na sedežu družbe (Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor) ter veljajo od 1.5.2020 do preklica.

Upravljavec si pridržuje pravico do spremembe splošnih pogojev, če to zahtevajo tehnični, zakonski ali komercialni vzroki ali vzroki na strani javnosti.

 

 

 

Energija plus, d.o.o

Na vrh