Ponudba paketov

Osnovna oskrba I, II, III, IV Osnovna oskrba I, II, III, IV

Paket je primeren za vse, ki si ne želite sprememb.

 • Paket je brez vezave
 • Izberite med dvo- ali enotarifnim načinom obračunavanja električne energije
 • Brezplačna sprememba paketa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,08159 0,09954 0,05199 0,06343 0,07789 0,09503
*Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV

Cena paketa vsebuje:

 • mesečni prispevek za moč, ki je odvisen od nazivne moči obračunske varovalke,
 • spremenljivi znesek za oskrbo z električno energijo, ki vsebuje električno energijo in uporabo elektroenergetskih omrežij,

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko pošljete na tri načine:

Osnovna oskrba modra I, II, III, IV Osnovna oskrba modra I, II, III, IV

Paket je primeren za vse, ki si ne želite sprememb. Prispevajte k varovanju okolja in izberite modro energijo - energijo, proizvedeno v hidroelektrarnah.

 • Izberite med dvo- ali enotarifnim načinom obračunavanja električne energije
 • Paket je brez vezave
 • Z izbiro paketa prispevate k varovanju okolja

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,08259 0,10076 0,05299 0,06465 0,07889 0,09625
*Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV. V ceni električne energije je vključen dodatek za Modro energijo v višini 0,001€/kWh (brez DDV).

 

Cena paketa vsebuje:

 • mesečni prispevek za moč, ki je odvisen od nazivne moči obračunske varovalke,
 • spremenljivi znesek za oskrbo z električno energijo, ki vsebuje električno energijo in uporabo elektroenergetskih omrežij,
 • dodatek za modro energijo.

Modra energija je proizvedena v velikih hidroelektrarnah Holdinga Slovenskih elektrarn d.o.o.. Več o modri energiji najdete na povezavi www.modra-energija.si.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije ter Naročilnico za Modro energijo. Podpisani pogodbo in naročilnico nam lahko dostavite na tri načine:

Varčujem! Varčujem!

Paket je namenjen vsem z večjim deležem kot 55 odstotkov porabe električne energije v času manjše tarife, kar omogoča prihranek oz. znižanje skupnega stroška porabe električne energije.

 • Ni vezave
 • Ob sklenitvi pogodbe darilo dobrodošlice: merilnik porabe
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali sprememba paketa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,08349 0,10186 0,04579 0,05586
*Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV

Pogoj za sklenitev pogodbe je dvotarifni način merjenja.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Varčujem modro! Varčujem modro!

Paket je namenjen vsem z večjim deležem kot 55 odstotkov porabe električne energije v času manjše tarife, kar omogoča prihranek oz. znižanje skupnega stroška porabe električne energije. Prispevajte k varovanju okolja in izberite modro energijo - energijo, proizvedeno v hidroelektrarnah.

 • Ni vezave
 • Ob sklenitvi pogodbe darilo dobrodošlice: merilnik porabe
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali sprememba paketa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,08449 0,10308 0,04679 0,05708
*Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV. V ceni električne energije je vključen dodatek za Modro energijo v višini 0,001€/kWh (brez DDV).

Pogoj za sklenitev pogodbe je dvotarifni način merjenja.

Modra energija je proizvedena v velikih hidroelektrarnah Holdinga Slovenskih elektrarn d.o.o.. Več o modri energiji najdete na povezavi www.modra-energija.si.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

 

SAMOOSKRBA E+ SAMOOSKRBA E+

Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov pomeni proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov kot so sonce, veter in voda, za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo z namenom zmanjšati stroške porabljene električne energije in odvisnost od gibanja cen električne energije.

 • Paket je namenjen lastnikom naprav za samooskrbo ali po pooblastilu tretjim osebam, ki se samooskrbujejo z električno energijo
 • Prihranite, saj vam obračunamo le razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo
 • Za obračun se uporablja enotarifno merjenje električne energije

Cenik električne energije

ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV
0,05999 0,07319
 • Cena električne energije velja za enotarifno merjenje (ET).
 • Navedene cene veljajo samo za dobavo električne energije in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

 • V okviru cenika za energijo se zaračunava tudi premija za vodenje samooskrbe v višini 1,50 € brez DDV (1,83 € z DDV) za posamezno merilno mesto na mesec.
 • ET: je enotna dnevna tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure
 • Maksimalno dovoljena nazivna moč naprave je 80% priključne moči odjema merilnega mesta.

Dobava in obračun porabe električne energije se izvaja na način, kot to določa Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in podrobnejša navodila distribucijskega operaterja SODO d.o.o.

Za več informacij preberite Odprto pogodbo o dobavi in samooskrbi in Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oziroma se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o dobavi in samooskrbi. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Toplotne črpalke za sanitarno vodo Toplotne črpalke za sanitarno vodo

 Za kupce, ki imajo na svojem merilnem mestu priklopljeno toplotno črpalko.

 • Za ogrevanje sanitarne vode, ne glede na odzivno moč vaše toplotne črpalke
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali sprememba paketa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,07699 0,09393 0,04899 0,05977 0,07349 0,08966
*Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV.

 

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Pristopno izjavo k paketu oskrbe TČ za sanitarno vodo in Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije.

Podpisana pogodba in izjava sta pogoj za veljavno sklenitev paketa oskrbe. Podpisani izjavo in pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov

Za kupce, ki imajo na svojem merilnem mestu priklopljeno toplotno črpalko z najmanj 6 kW moči.

 • Za ogrevanje in hlajenje bivalnih prostorov
 • Najnižja cena elektrike v času visoke tarife

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06899 0,08417 0,03999 0,04879 0,06099 0,07441
*Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,89 €/mesec brez DDV oz. 1,09 €/mesec z DDV.

Za vas smo pripravili tudi zloženko Paketi za toplotne črpalke.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Pristopno izjavo k paketu oskrbe TČ za ogrevanje prostorov in Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije.

Podpisana pogodba in izjava sta pogoj za veljavno sklenitev paketa oskrbe. Podpisani izjavo in pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Na vrh