Dobavitelja zemeljskega plina zamenjajte enostavno in brezplačno.

Izpolnite spodnji spletni obrazec.


Podatki o podjetju / investitorju
Naziv podjetja / investitorja*:
Naslov*:
Poštna številka in kraj*:
Identifikacijska številka*:
Označite ali pri opravljanju dejavnosti uporabljate normirane stroške?
Uporabljam normirane stroške: DA NE
Zastopnik podjetja / podpisnik pogodbe*:

Podatki o kontaktnih osebah
Ime in priimek*:
Telefon*:
Faks:
GSM*:
E-poštni naslov*:

Informacije o objektu
Tip objekta*: Hidro elektrarna
Sončna elektrarna
Bioplinska elektrarna
Kogeneracija
Drugo:
Naziv objekta*:
Naslov objekta*:
Poštna številka in kraj*:
Merilno mesto*:
Priključna moč po soglasju [kW]*:
Distribucijsko območje objekta*: Elektro Maribor
Elektro Celje
Elektro Ljubljana
Elektro Gorenjska
Elektro Primorska
Način priključitve objekta v omrežje*:

Več informacij:
SISTEMSKA OBRATOVALNA NAVODILA ZA DISTRIBUCIJSKO OMREŽJE ELEKTRIČNE ENERGIJE (8. stran)
:
Shema PX1

Shema PX2

Shema PX3
Izvajalec projekta:

Podatki o obratovanju
Začetek obratovanja*:
(Podatek je pomemben samo če je objekt zgrajen na novo)
Tip vgrajenega števca*:
Predvidena proizvodnja po mesecih*:
Obvezno izpolnite vsa polja. Če proizvodnje ni, vnesite 0.
  Energija [kWh]
Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
SUMA - Skupaj
Ocenjene obratovalne ure objekta*:

Obdobje pogodbe
Začetek pogodbe*:
Konec pogodbe*:

Želim tudi ponudbo za lastno rabo proizvodne enote DA
NE
Za pripravo ponudbe/pogodbe lastne rabe proizvodne enote, prosimo izpolnite naslednja polja iz soglasja za priključitev lastne rabe.

Merilno mesto lastne rabe:
Priključna moč lastne rabe: [kW]
Predvidena letna poraba lastne rabe: [kWh]

Zaključek / pošiljanje
Sporočilo:
Ali hočete da se sporočilo posreduje tudi na vaš naslov? DA
NE
Strinjam se s sprotnim prejemanjem aktualnih informacij in ponudb za odkup električne energije. DA
NE
 
Zaradi varnosti vas prosimo če prepišete naključno generirano kodo v spodnje vnosno polje. V primeru neberljivosti kliknite nanjo in sistem bo generiral novo.
Varnostna koda*:
 
 

Na vrh