Tarifne postavke se delijo na: višje dnevne tarifne postavke v času (VT), manjše dnevne tarifne postavke v času (MT) in enotne tarifne postavke (ET).

VT- višje dnevne tarifne postavke se obračunavajo vsak delavnik od 6. do 22. ure. V obdobju, ko velja poletni čas, se za kupca obračunavajo višje dnevne tarifne postavke od 7.00 do 23.00 ure, v kolikor njegova krmilna naprava ne omogoča programske nastavitve prilagajanja na poletni čas.
 
MT- manjše dnevne tarifne postavke se obračunavajo v preostalem času in ob sobotah, nedeljah ter dela prostih dnevih od 00.00 do 24.00 ure. V primeru, če kupec nima ustrezne krmilne naprave, ki bi evidentirala porabo električne energije v času MT ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih, potem se upošteva čas MT, odvisno od zmožnosti prilagoditve krmilne naprave evidentiranja porabe električne energije ob sobotah, nedeljah in dela prostih dnevih.
 
ET- enotne tarifne postavke veljajo v primerih, ko ima kupec nameščeno enotarifno merilno napravo ali ko se odloči za enotarifni način obračunavanja omrežnine. ET velja v času od 00.00 do 24.00 ure.

Na vrh