Cena oskrbe z zemeljskim plinom je sestavljena iz treh delov:

  • cene zemeljskega plina (to je tržni del cene in je odvisen od cen gibanja nafte, konkurence in politike podjetja)
  • omrežnine (del cene ki jo regulira Agencija RS za Energijo. To je cena, ki jo odjemalec plačuje za transport zemeljskega plina po plinovodnem omrežju od slovenske meje do odjemnega mesta odjemalca)
  • davkov in dajatev (del cene, ki jo regulira država. V to ceno so zajete takse, trošarine in DDV)
Na vrh