Cene za dobavo el. energije za poslovne kupce (mali poslovni kupci in poslovni kupci)
po skupinah brez DDV in ostalih dajatev od 01.11.2018:
 
cenik 20180111
 
Cenik dodatnih storitev
Ceniki prispevkov po Energetskem zakonu
Na vrh