Cene za dobavo el. energije za poslovne kupce (mali poslovni kupci in poslovni kupci)
po skupinah brez DDV in ostalih dajatev od 01.10.2019:
 
cenik 2019 10 01

*Pavšalni stroški poslovanja (PSP) 0,35 €/mesec brez DDV oz. 0,427 €/mesec z DDV

 
Cenik storitev
 
Ceniki prispevkov po Energetskem zakonu
Na vrh