V prvem delu računa, pod "Izmerjene količine električne energije" in "Obračun cene za uporabo omrežja", je prikazana dejanska oz. izmerjena količina porabljenih kWh in kW v navedenem obračunskem obdobju. Pod "Že zaračunano z akontacijami", je prikazana količina kWh in kW, ki smo vam jih v navedenem obračunskem obdobju že zaračunali z izstavljenimi računi-akontacijami (obroki). Pod "Ostane za plačilo-vračilo", je prikazana razlika med izmerjenimi količinami kWh in kW in že z akontacijami zaračunano količino kWh in kW v navedenem obračunskem obdobju. Ta izračunana razlika je tudi osnova za dejanski obračun omrežnine (prikazan pod "Ostane za plačilo-vračilo") in dejanski obračun dobavljene električne energije (prikazan pod "Obračun dobavljene električne energije"). Ta dejanski obračun je lahko prikazan kot dobropis, če je bilo z akontacijami zaračunano več, kot pa izmerjeno v navedenem obračunskem obdobju ali pa kot doplačilo, če je bilo izmerjeno več kot pa zaračunano z akontacijami.

Na vrh