Glede na obstoječi tarifni sistem je cena elektrike najcenejša v času manjše tarife, to je ob delavnikih med 22.00 in 06.00 uro naslednjega dne ter vse sobote in nedelje. Če ima vaše podjetje možnost prilagajanja proizvodnje tem časovnim okvirom, je to najlažji način znižanja stroškov podjetja za električno energijo. To velja za zniževanje stroškov pri energiji in omrežnini. Pri strošku omrežnine pa ima vpliv tudi dosežena konica, ki naj bo čim nižja. To pa pomeni, da morate izničiti faktor istočasnosti obratovanja strojev oz., da velikih porabnikov ne vklapljate istočasno. Konica se meri na 15 minutne intervale.

Na vrh