Po prvi razporeditvi ODS zaradi pravilnosti razporeditve enkrat letno opravi preverjanje dejansko porabljenih količin, na podlagi katerih se nato določi razporeditev, ki velja za naslednje leto.

Na vrh