Pristojnemu ODS je potrebno predložiti poleg sklenjene pogodbe o nakupu in prodaji zemeljskega plina še dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni izpis, sklep o dedovanju, kupoprodajna pogodba, darilna pogodba, …) in stanje števca.

Na vrh