Lahko, vendar ga morajo zamenjati tudi vsi ostali odjemalci skupnega odjemnega mesta, posamezen odjemalec sam ne more zamenjati dobavitelja. Vsi odjemalci takšnega skupnega odjemnega mesta izberejo skupnega predstavnika ali skupnega pooblaščenca vseh lastnikov oz. upravnika, ki sklene pogodbo z izbranim dobaviteljem.

Na vrh