V postopku zamenjave dobavitelja  je potrebno pri ODS predložiti poleg sklenjene pogodbe o nakupu in prodaji zemeljskega plina še s strani lastnika podpisano vlogo lastnika za evidentiranje plačnika.

Na vrh