V Elektru Maribor d.d. pospešeno izvajamo prehod na sistem daljinskega obračuna tudi za gospodinjske in majhne poslovne odjemalce. Trenutno je v ta sistem vključenih približno 15.000 merilnih mest. Pogoj, da se posamezno merilno mesto vključi v sistem daljinskega obračuna je ustrezna nameščena merilna naprava ter, da je transformatorska postaja opremljena z ustrezno tehnologijo (koncentratorjem). Transformatorska postaja, kateri pripada vaše merilno mesto še ni opremljena z ustrezno tehnologijo.
Ker napredni sistemi merjenja in obračunavanja električne energije prinašajo prednosti tako na strani odjemalca kot dobavitelja, si bomo še naprej prizadevali za čimhitrejše uvajanje novih tehnologij.

Na vrh