Še preden pričnete z dejavnostjo nas morate o tem obvestiti. Pridobiti si morate novo soglasje za priključitev za ostali odjem, v gospodinjstvu pa urediti ločeno merilno mesto za dejavnost. Na podlagi tega vam bomo v podpis posredovali pogodbo o dostopu do distribucijskega omrežja in pogodbo o prodaji in nakupu električne energije.

Na vrh