Informacije o planiranih odklopih zaradi vzdrževalnih del so objavljene v skladu z zakonodajo preko radijskih postaj. Na voljo so tudi na telefonski številki klicnega centra vašega distribucijskega podjetja, za Elektro Maribor d.d. je ta številka  080 21 05 in na spletni strani www.elektro-maribor.si. V skladu z 39. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. list RS 126/2007) mora DO o načrtovani prekinitvi distribucije pravočasno obvestiti uporabnika v pisni ali drugi primerni obliki, če gre za širši krog uporabnikov pa s pomočjo sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo.

Na vrh