ICF 2016 slo energija plus smal

Ponudba paketov

Paket DVOJNI+ 02/2017 Paket DVOJNI+ 02/2017

Oglejte si našo ugodno ponudbo skupne dobave elektrike in plina. Cene garantiramo eno leto od podpisa pogodbe. Ponudba velja do preklica!

 • Plačevanje na skupni položnici.
 • 2 meseca elektrika pol ceneje v skladu s Posebnimi pogoji te ponudbe.
 • Vezava za 12 mesecev.
 • Cene garantiramo eno leto od podpisa pogodbe.
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali sprememba paketa.

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,05999 0,07319 0,03399 0,04147 0,05299 0,06465

Cenik zemeljskega plina

PLIN (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV
0,02229 0,02719
*Manipulativni stroški v paketu Dvojni plus znašajo 0,67 €/mesec brez DDV oz. 0,8174 €/mesec z DDV.  

V skladu z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. L. RS 61/16) se od 01.01.2017 cene zemeljskega plina izražajo v €/kWh.  Cene zemeljskega plina so preračunane s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.

Ponudba ne vključuje 20 eur popusta in praktične nagrade ob sklenitvi pogodbe za zemeljski plin.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce in Splošni pogoji - zemeljski plin za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in zemeljskega plina za gospodinjske kupce. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Osnovna oskrba II, III, IV Osnovna oskrba II, III, IV

Paket je primeren za vse, ki si ne želite sprememb.

 • Paket je brez vezave
 • Izberite med dvo- ali enotarifnim načinom obračunavanja električne energije
 • Brezplačna sprememba paketa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06692 0,08164 0,04237 0,05169 0,06384 0,07788

Cena paketa vsebuje:

 • mesečni prispevek za moč, ki je odvisen od nazivne moči obračunske varovalke,
 • spremenljivi znesek za oskrbo z električno energijo, ki vsebuje električno energijo in uporabo elektroenergetskih omrežij,
 • prispevek po 64. in 67. členu EZ.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko pošljete na tri načine:

Osnovna oskrba modra II, III, IV Osnovna oskrba modra II, III, IV

Paket je primeren za vse, ki si ne želite sprememb. Prispevajte k varovanju okolja in izberite modro energijo - energijo, proizvedeno v hidroelektrarnah.

 • Izberite med dvo- ali enotarifnim načinom obračunavanja električne energije
 • Paket je brez vezave
 • Z izbiro paketa prispevate k varovanju okolja

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06792 0,08286 0,04337 0,05291 0,06484 0,07910

Cena paketa vsebuje:

 • mesečni prispevek za moč, ki je odvisen od nazivne moči obračunske varovalke,
 • spremenljivi znesek za oskrbo z električno energijo, ki vsebuje električno energijo in uporabo elektroenergetskih omrežij,
 • dodatek za modro energijo.

Modra energija je proizvedena v velikih hidroelektrarnah Holdinga Slovenskih elektrarn d.o.o.. Več o modri energiji najdete na povezavi www.modra-energija.si.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije ter Naročilnico za Modro energijo. Podpisani pogodbo in naročilnico nam lahko dostavite na tri načine:

Penzion ePLUS paket Penzion ePLUS paket

Certifikat vam zagotavlja navzgor omejene cene električne energije eno leto od podpisa pogodbe oz. aneksa. Te se ne bodo zvišale, lahko se pa še znižajo.

 • Vezava 12 mesecev
 • Plačevanje položnice za električno energijo zadnji delovni dan v mesecu
 • Zadnji delovni dan v mesecu priznamo 5% popust na trgovsko blago

 

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06260 0,07637 0,04100 0,05002 0,05800 0,07076
* Manipulativni stroški 0,67 €/mesec brez DDV oz. 0,81700 €/mesec z DDV

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce in Posebne pogoje Penzion ePlus paketa oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. V primeru, da imate pogodbo že podpisano, prenesite, izpolnite in natisnite  pristopno izjavo oz. aneks k pogodbi o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Izpolnite lahko tudi Naročilo za odprtje oz. ukinitev direktne obremenitve.

Varčujem Varčujem

Paket je namenjen vsem z večjim deležem kot 55 odstotkov porabe električne energije v času manjše tarife, kar omogoča prihranek oz. znižanje skupnega stroška porabe električne energije.

 • Ni vezave
 • Ob sklenitvi pogodbe darilo dobrodošlice: merilnik porabe
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali sprememba paketa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06850 0,08357 0,03756 0,04582
* Manipulativni stroški 0,67 €/mesec brez DDV oz. 0,81700 €/mesec z DDV

Pogoj za sklenitev pogodbe je dvotarifni način merjenja.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Varčujem modro Varčujem modro

Paket je namenjen vsem z večjim deležem kot 55 odstotkov porabe električne energije v času manjše tarife, kar omogoča prihranek oz. znižanje skupnega stroška porabe električne energije. Prispevajte k varovanju okolja in izberite modro energijo - energijo, proizvedeno v hidroelektrarnah.

 • Ni vezave
 • Ob sklenitvi pogodbe darilo dobrodošlice: merilnik porabe
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali sprememba paketa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06950 0,08479 0,03856 0,04704
* Manipulativni stroški 0,67 €/mesec brez DDV oz. 0,81700 €/mesec z DDV. V ceni električne energije je vključen dodatek za Modro energijo v višini 0,001€/kWh (brez DDV).

Pogoj za sklenitev pogodbe je dvotarifni način merjenja.

Modra energija je proizvedena v velikih hidroelektrarnah Holdinga Slovenskih elektrarn d.o.o.. Več o modri energiji najdete na povezavi www.modra-energija.si.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

 

SAMOOSKRBA E+ SAMOOSKRBA E+

Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov pomeni proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov kot so sonce, veter in voda, za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo z namenom zmanjšati stroške porabljene električne energije in odvisnost od gibanja cen električne energije.

 • Paket je namenjen lastnikom naprav za samooskrbo, ki so hkrati tudi lastniki merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo
 • Prihranite, saj vam obračunamo le razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo
 • Za obračun se uporablja enotarifno merjenje električne energije

Cenik električne energije

ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV
0,05999 0,07319
 • Cena električne energije velja za enotarifno merjenje (ET).
 • Navedene cene veljajo samo za dobavo električne energije in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

 • V okviru cenika za energijo se zaračunava tudi premija za vodenje samooskrbe v višini 1,50 € brez DDV (1,83 € z DDV) za posamezno merilno mesto na mesec.
 • ET: je enotna dnevna tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure
 • Maksimalno dovoljena nazivna moč naprave je 11 kVA.

Dobava in obračun porabe električne energije se izvaja na način, kot to določa Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in podrobnejša navodila distribucijskega operaterja SODO d.o.o.

Za več informacij preberite Odprto pogodbo o dobavi in samooskrbi in Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oziroma se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o dobavi in samooskrbi. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Toplotne črpalke za sanitarno vodo + Toplotne črpalke za sanitarno vodo +

 Za kupce, ki imajo na svojem merilnem mestu priklopljeno toplotno črpalko.

 • Vezava 12 mesecev
 • Za ogrevanje sanitarne vode, ne glede na odzivno moč vaše toplotne črpalke
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali sprememba paketa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06249 0,07624 0,03999 0,04879 0,05789 0,07063
* Manipulativni stroški 0,67 €/mesec brez DDV in 0,8170 €/mesec z DDV

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Pristopno izjavo k paketu oskrbe TČ za sanitarno vodo in Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisana pogodba in izjava sta pogoj za veljavno sklenitev paketa oskrbe. Podpisani izjavo in pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov + Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov +

Za kupce, ki imajo na svojem merilnem mestu priklopljeno toplotno črpalko z najmanj 6 kW moči.

 • Vezava 12 mesecev
 • Za ogrevanje in hlajenje bivalnih prostorov
 • Najnižja cena elektrike v času visoke tarife

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,05829 0,07111 0,03469 0,04232 0,04929 0,06013
* Manipulativni stroški 0,67 €/mesec brez DDV in 0,8170 €/mesec z DDV

Za vas smo pripravili tudi zloženko Paketi za toplotne črpalke.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Pristopno izjavo k paketu oskrbe TČ za ogrevanje prostorov in Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisana pogodba in izjava sta pogoj za veljavno sklenitev paketa oskrbe. Podpisani izjavo in pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Na vrh