Ponudba paketov

Paket DVOJNI+ 01/2017 Paket DVOJNI+ 01/2017

Oglejte si našo ugodno ponudbo skupne dobave elektrike in plina. Garantirana cena do konca leta 2018. Pohitite, ponudba velja le do 31. 3. 2017!

 • Darilo dobrodošlice (merilnik porabe)
 • Plačevanje na skupni položnici
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali sprememba paketa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,05999 0,07319 0,03399 0,04147 0,05299 0,06465

Cenik zemeljskega plina

PLIN (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV
0,02358 0,02877
*Manipulativni stroški v paketu Dvojni plus znašajo 0,67 €/mesec brez DDV oz. 0,8174 €/mesec z DDV.  

V skladu z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. L. RS 61/16) se od 01.01.2017 cene zemeljskega plina izražajo v €/kWh.  Cene zemeljskega plina so preračunane s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.

Ponudba ne vključuje 20 eur popusta in praktične nagrade ob sklenitvi pogodbe za zemeljski plin.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce in Splošni pogoji - zemeljski plin za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in zemeljskega plina za gospodinjske kupce. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Osnovna oskrba II, III, IV Osnovna oskrba II, III, IV

Paket je primeren za vse, ki si ne želite sprememb.

 • Paket je brez vezave
 • Izberite med dvo- ali enotarifnim načinom obračunavanja električne energije
 • Brezplačna sprememba paketa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06692 0,08164 0,04237 0,05169 0,06384 0,07788

Cena paketa vsebuje:

 • mesečni prispevek za moč, ki je odvisen od nazivne moči obračunske varovalke,
 • spremenljivi znesek za oskrbo z električno energijo, ki vsebuje električno energijo in uporabo elektroenergetskih omrežij,
 • prispevek po 64. in 67. členu EZ.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko pošljete na tri načine:

Osnovna oskrba modra II, III, IV Osnovna oskrba modra II, III, IV

Paket je primeren za vse, ki si ne želite sprememb. Prispevajte k varovanju okolja in izberite modro energijo - energijo, proizvedeno v hidroelektrarnah.

 • Izberite med dvo- ali enotarifnim načinom obračunavanja električne energije
 • Paket je brez vezave
 • Z izbiro paketa prispevate k varovanju okolja

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06792 0,08286 0,04337 0,05291 0,06484 0,07910

Cena paketa vsebuje:

 • mesečni prispevek za moč, ki je odvisen od nazivne moči obračunske varovalke,
 • spremenljivi znesek za oskrbo z električno energijo, ki vsebuje električno energijo in uporabo elektroenergetskih omrežij,
 • dodatek za modro energijo.

Modra energija je proizvedena v velikih hidroelektrarnah Holdinga Slovenskih elektrarn d.o.o.. Več o modri energiji najdete na povezavi www.modra-energija.si.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije ter Naročilnico za Modro energijo. Podpisani pogodbo in naročilnico nam lahko dostavite na tri načine:

Penzion ePLUS paket Penzion ePLUS paket

Certifikat vam zagotavlja nakup električne energije po garantiranih cenah do konca leta 2018. Te se ne bodo zvišale, lahko se pa še znižajo.

 • Vezava 12 mesecev
 • Plačevanje položnice za električno energijo zadnji delovni dan v mesecu
 • Zadnji delovni dan v mesecu priznamo 5% popust na trgovsko blago

 

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06260 0,07637 0,04100 0,05002 0,05800 0,07076
* Manipulativni stroški 0,67 €/mesec brez DDV oz. 0,81700 €/mesec z DDV

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce in Posebne pogoje Penzion ePlus paketa oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. V primeru, da imate pogodbo že podpisano, prenesite, izpolnite in natisnite  pristopno izjavo oz. aneks k pogodbi o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Izpolnite lahko tudi Naročilo za odprtje oz. ukinitev direktne obremenitve.

Varčujem Varčujem

Paket je namenjen vsem z večjim deležem kot 55 odstotkov porabe električne energije v času manjše tarife, kar omogoča prihranek oz. znižanje skupnega stroška porabe električne energije.

 • Ni vezave
 • Ob sklenitvi pogodbe darilo dobrodošlice: merilnik porabe
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali sprememba paketa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06850 0,08357 0,03756 0,04582
* Manipulativni stroški 0,67 €/mesec brez DDV oz. 0,81700 €/mesec z DDV

Pogoj za sklenitev pogodbe je dvotarifni način merjenja.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Varčujem modro Varčujem modro

Paket je namenjen vsem z večjim deležem kot 55 odstotkov porabe električne energije v času manjše tarife, kar omogoča prihranek oz. znižanje skupnega stroška porabe električne energije. Prispevajte k varovanju okolja in izberite modro energijo - energijo, proizvedeno v hidroelektrarnah.

 • Ni vezave
 • Ob sklenitvi pogodbe darilo dobrodošlice: merilnik porabe
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali sprememba paketa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06950 0,08479 0,03856 0,04704
* Manipulativni stroški 0,67 €/mesec brez DDV oz. 0,81700 €/mesec z DDV. V ceni električne energije je vključen dodatek za Modro energijo v višini 0,001€/kWh (brez DDV).

Pogoj za sklenitev pogodbe je dvotarifni način merjenja.

Modra energija je proizvedena v velikih hidroelektrarnah Holdinga Slovenskih elektrarn d.o.o.. Več o modri energiji najdete na povezavi www.modra-energija.si.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

 

SAMOOSKRBA E+ SAMOOSKRBA E+

Samooskrba z električno energijo iz obnovljivih virov pomeni proizvajanje električne energije iz obnovljivih virov kot so sonce, veter in voda, za celotno ali delno pokrivanje lastnega odjema električne energije z napravo za samooskrbo z namenom zmanjšati stroške porabljene električne energije in odvisnost od gibanja cen električne energije.

 • Paket je namenjen lastnikom naprav za samooskrbo, ki so hkrati tudi lastniki merilnega mesta v stavbi, ki se samooskrbuje z električno energijo
 • Prihranite, saj vam obračunamo le razliko med prevzeto in oddano delovno električno energijo
 • Za obračun se uporablja enotarifno merjenje električne energije

Cenik električne energije

ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV
0,05999 0,07319
 • Cena električne energije velja za enotarifno merjenje (ET).
 • Navedene cene veljajo samo za dobavo električne energije in ne vključuje omrežnine, trošarine ter drugih postavk, predpisanih s strani države.

 • V okviru cenika za energijo se zaračunava tudi premija za vodenje samooskrbe v višini 1,50 € brez DDV (1,83 € z DDV) za posamezno merilno mesto na mesec.
 • ET: je enotna dnevna tarifa, ki jo beleži enotarifni števec vsak dan od 0. do 24. ure
 • Maksimalno dovoljena nazivna moč naprave je 11 kVA.

Dobava in obračun porabe električne energije se izvaja na način, kot to določa Uredba o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije in podrobnejša navodila distribucijskega operaterja SODO d.o.o.

Za več informacij preberite Odprto pogodbo o dobavi in samooskrbi in Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oziroma se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o dobavi in samooskrbi. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Toplotne črpalke za sanitarno vodo + Toplotne črpalke za sanitarno vodo +

 Za kupce, ki imajo na svojem merilnem mestu priklopljeno toplotno črpalko.

 • Vezava 12 mesecev
 • Za ogrevanje sanitarne vode, ne glede na odzivno moč vaše toplotne črpalke
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali sprememba paketa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06249 0,07624 0,03999 0,04879 0,05789 0,07063
* Manipulativni stroški 0,67 €/mesec brez DDV in 0,8170 €/mesec z DDV

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Pristopno izjavo k paketu oskrbe TČ za sanitarno vodo in Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisana pogodba in izjava sta pogoj za veljavno sklenitev paketa oskrbe. Podpisani izjavo in pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov + Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov +

Za kupce, ki imajo na svojem merilnem mestu priklopljeno toplotno črpalko z najmanj 6 kW moči.

 • Vezava 12 mesecev
 • Za ogrevanje in hlajenje bivalnih prostorov
 • Najnižja cena elektrike v času visoke tarife

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,05829 0,07111 0,03469 0,04232 0,04929 0,06013
* Manipulativni stroški 0,67 €/mesec brez DDV in 0,8170 €/mesec z DDV

Za vas smo pripravili tudi zloženko Paketi za toplotne črpalke.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Pristopno izjavo k paketu oskrbe TČ za ogrevanje prostorov in Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisana pogodba in izjava sta pogoj za veljavno sklenitev paketa oskrbe. Podpisani izjavo in pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Na vrh