V primeru Px1 in Px2 sheme je to merilno mesto števca P2 – števec neto proizvodnje električne energije in lastne rabe proizvodnje enote. V primeru Px3 sheme je to merilno mesto števca P3 – števec odvzete/oddane električne energije iz/v omrežje.

Na vrh