Način priključitve objekta v omrežje pomeni, da pri priklopu le tega v nizkonapetostno oz. srednjenapetostno distribucijsko omrežje izberemo enega izmed treh možnih načinov priključitve. Pri tem lahko objekt priklopimo po Px1, Px2 ali Px3 shemi.

Na vrh