Da, z nami lahko podpišete tržno pogodbo za prodajo električne energije. Upravičenec pri tem ločeno izstavlja račun za elektriko svojemu dobavitelju in za obratovalno podpor Borzen-u.

Na vrh