ICF 2016 slo energija plus smal

Ponujamo vam možnost delnih zakupov električne energije za vaše predvidene potrebne letne količine električne energije. Ponudbo za delni zakup lahko potrdite, kadar si želite in si s tem zagotovite le del celotnih predvidenih letnih količin (npr. 1, 1,…).
Z delnimi zakupi električne energije (potrditvami ponudb za dobavo električne energije) omilite tveganje ob spreminjanju cen električne energije na trgu.

Primer:

  • 1. zakup – sklene se predpogodba, kjer so navedene vse bistvene sestavine (obdobje pogodbe, cene in količine električne energije,…),
  • 2. zakup – zgoraj navedeni postopek se ponovi,
  • 3. zakup - zgoraj navedeni postopek se ponovi.

Na podlagi delnih zakupov se izračuna končna cena in sklene Odprta pogodba o prodaji in nakupu električne energije.

Na vrh