V skladu z 39. členom Splošnih pogojev za dobavo in odjem električne energije iz distribucijskega omrežja električne energije (Ur. list RS 126/2007) mora ODS o načrtovani prekinitvi distribucije pravočasno obvestiti uporabnika v pisni ali drugi primerni obliki, če gre za širši krog uporabnikov pa s pomočjo sredstev javnega obveščanja vsaj 48 ur pred prekinitvijo. Informacije o planiranih odklopih zaradi vzdrževalnih del so praviloma objavljene preko radijskih postaj, lahko pa jih pridobite tudi na spletnih straneh in telefonski številki lokalno pooblaščenih sistemskemu operaterju distribucijskega omrežja, ki jih navajamo na hrbtni strani računov:

  • Elektro Maribor: 080 21 05
  • Elektro Ljubljana: 01 23 04 002
  • Elektro Celje: 03 42 01 240
  • Elektro Gorenjska: 080 30 19
  • Elektro Primorska: 080 34 31
Na vrh