Najprej se je potrebno prepričati, da problem ni nastal v našem domu. Preveriti je potrebno, ali ni pregorela katera od varovalk ali če glavno stikalo ni izklopljeno. Če so varovalke in glavno stikalo v normalnem stanju, preverimo, ali imajo pri sosedih električno energijo. Če ugotovimo, da jo imajo, je problem verjetno v našem domu (glavna varovalka ali modernejšemu števcu prigrajena stikalna naprava, ki jo ponovno lahko vklopimo sami). Če tudi sosedje nimajo elektrike, oziroma sumimo, da je pregorela glavna varovalka, pokličemo dežurno službo pristojnega distribucijskega podjetja in sporočimo izpad napajanja.

Na vrh