ICF 2016 slo energija plus smal

E-storitve

Svoje storitve vam želimo še bolj približati in vam omogočiti, da nekatere stvari uredite kar »od doma«. Spletna aplikacija eStoritve vam omogoča vnos stanja števca za obračun po dejanski porabi, pregled porabe, računov in plačil. Kadarkoli, 24 ur na dan, brez čakalne vrste.

E-račun

Možnost prejemanja E-računa neposredno v vašo aplikacijo spletnega bančništva ali preko spletne pošte.

Cenik dodatnih storitev

Ceniki prispevkov po Energetskem zakonu

Na vrh