S 1. januarjem 2017 nova enota cene za zemeljski plin EUR/kWh

Od 1. januarja 2017 dalje se bo zemeljski plin obračunaval v energijskih enotah kWh ali MWh in ne več v volumenskih enotah Sm3. Ta sprememba obračunske enote na znesek računa pri enaki porabi plina ne bo vplivala.

Poraba zemeljskega plina se bo še zmeraj določala z odčitavanjem plinskih števcev v kubičnih metrih (m3), na računih pa bo ta enota na osnovi kurilnosti zemeljskega plina in pretvornika iz volumenskih enot (m3) spremenjena v energijske kilovatne ure (kWh).

Pretvornik iz volumenskih enot (m3) v energijske kilovatne ure (kWh) bo izpisan na računu in bo znašal med 10 in 11 kWh za 1 m3 plina.

Prednost prikazovanja cene zemeljskega plina v EUR/kWh je predvsem v lažji primerjavi z drugimi energenti in se v večini evropskih držav uporablja že dlje časa.

 

Na vrh