V skladu z družbeno odgovornostjo smo pri Energiji plus, skupaj s partnerji Univerzo v Mariboru, Elektrom Maribor in Oven Elektro Maribor, pripravili Razpis za izbor najboljšega študenta Univerze v Mariboru za študijsko leto 2018/2019. Namen razpisa je nagraditi najboljše študente za njihovo odličnost in jih motivirati pri nadaljnjem izobraževanju.

Na razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru se lahko prijavijo študenti Univerze v Mariboru, ki imajo v študijskem letu 2018/2019 status študenta Univerze v Mariboru in so v času študijo redno napredovali, še niso prejeli nagrade za najboljšega študenta Univerze v Mariboru v preterklih letih ter so vpisani v:
A: najmanj 3. letnik I. st. študijskih programov ali
B: najmanj 3. letnik enovitega magistrskega študija ali

C: v študijski program II. stopnje (pogoj je predhodno končana I. st. študijskega programa Univerze v Mariboru).

Študenti se lahko na razpis prijavijo od objave razpisa do 8. aprila 2019, do 12. ure, na naslov Rektorat Univerze v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, s pripisom »Razpis za najboljšega študenta Univerze v Mariboru«

Na vrh