ICF 2016 slo energija plus smal

Ponudba paketov

AGRARNI PLUS AGRARNI PLUS

Navzgor omejena cena električne energije iz obnovljivih virov eno leto od podpisa pogodbe oz. aneksa za vse kmetovalce. Ponudba velja do preklica!

 • Posebna ponudba za kmetovalce
 • Naravi prijazna energija
 • Vezava 12 mesecev

 

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06260 0,07637 0,04100 0,05002 0,05800 0,07076
* Manipulativni stroški 0,67 €/mesec brez DDV oz. 0,81700 €/mesec z DDV

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce in Posebne pogoje Agrarni plus oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. V primeru, da imate pogodbo že podpisano, prenesite, izpolnite in natisnite  pristopno izjavo oz. aneks k pogodbi o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Izpolnite lahko tudi Naročilo za odprtje oz. ukinitev direktne obremenitve.

Paket DVOJNI+ 03/2017 Paket DVOJNI+ 03/2017

 Posebna ponudba za nove kupce električne energije in/ali zemeljskega plina. Garantirane cene eno leto od podpisa pogodbe. Ponudba velja do preklica!

 • Plačevanje na skupni položnici.
 • 2 meseca elektrika pol ceneje v skladu s Posebnimi pogoji te ponudbe.
 • Vezava za 12 mesecev.
 • Cene garantiramo eno leto od podpisa pogodbe.
 • Brezplačna menjava dobavitelja ali sprememba paketa.

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,05999 0,07319 0,03499 0,04269 0,05299 0,06465

Cenik zemeljskega plina

PLIN (€/Sm3)
Cena brez DDV Cena z DDV
0,02229 0,02719
*Manipulativni stroški v paketu Dvojni plus znašajo 0,72 €/mesec brez DDV oz. 0,87840 €/mesec z DDV.  

V skladu z Uredbo o delovanju trga z zemeljskim plinom (Ur. L. RS 61/16) se od 01.01.2017 cene zemeljskega plina izražajo v €/kWh.  Cene zemeljskega plina so preračunane s kalorično vrednostjo 10,769 kWh/Sm3, ki je določena z Aktom o spremembah in dopolnitvah Akta o metodologiji za obračunavanje omrežnine za distribucijski sistem zemeljskega plina, izdanim s strani Agencije za energijo.

Ponudba ne vključuje 20 eur popusta in praktične nagrade ob sklenitvi pogodbe za zemeljski plin.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce in Splošni pogoji - zemeljski plin za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije in zemeljskega plina za gospodinjske kupce. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Penzion paket 03/2017 Penzion paket 03/2017

Certifikat vam zagotavlja navzgor omejene cene električne energije eno leto od podpisa pogodbe oz. aneksa. Te se ne bodo zvišale, lahko se pa še znižajo.

 • Vezava 12 mesecev
 • Plačevanje položnice za električno energijo zadnji delovni dan v mesecu
 • Zadnji delovni dan v mesecu priznamo 5% popust na trgovsko blago

 

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06399 0,07807 0,04299 0,05245 0,06099 0,07441
* Manipulativni stroški 0,72 €/mesec brez DDV oz. 0,8784 €/mesec z DDV

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce in Posebne pogoje Penzion ePlus paketa oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. V primeru, da imate pogodbo že podpisano, prenesite, izpolnite in natisnite  pristopno izjavo oz. aneks k pogodbi o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Izpolnite lahko tudi Naročilo za odprtje oz. ukinitev direktne obremenitve.

Trajno fiksna cena 03/2017 Trajno fiksna cena 03/2017

Posebej ugodna ponudba za obstoječe kupce.

 • Posebna ponudba velja do preklica
 • Vezava za 12 mesecev
 • Cene garantiramo eno leto od podpisa aneksa

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,06399 0,07807 0,04299 0,05245 0,06099 0,07441
* Manipulativni stroški 0,72 €/mesec brez DDV in 0,87840 €/mesec z DDV

Posebna ponudba velja do preklica.

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo "Trajno fiksna cena 03/2017". Podpisano poodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Novi na plusu 03/2017 Novi na plusu 03/2017

Posebej ugodna ponudba za nove gospodinjske kupce električne energije.

 • Ponudba namenjena novim kupcem.
 • 2 meseca elektrika pol ceneje v skladu s Posebnimi pogoji te ponudbe
 • Vezava za 12 mesecev.
 • Cene garantiramo eno leto od podpisa pogodbe.

Cenik električne energije

VT (€/kWh) MT (€/kWh) ET (€/kWh)
Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV Cena brez DDV Cena z DDV
0,05999 0,07319 0,03499 0,04269 0,05299 0,06465
* Manipulativni stroški 0,72 €/mesec brez DDV in 0,87840 €/mesec z DDV

Ponudba velja do preklica!

Za več informacij preberite Splošne pogoje - električna energija za gospodinjske kupce oz. se obrnite na brezplačno telefonsko številko 080 21 15 ali pišite na info@energijaplus.si.

Ste se odločili za nakup?

Enostavno si prenesite, izpolnite in natisnite Odprto pogodbo o prodaji in nakupu električne energije. Podpisano pogodbo nam lahko dostavite na tri načine:

Na vrh